cá cược bóng đá hôm nay

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

cá cược bóng đá hôm nayLiên kết đăng nhập

 – Tại Việt Nam, có nhiều kitô hữu đã hy sinh mạng sống làm chứng cho Tin Mừng và đức tin của Hội thánh Đức Kitô trong khoảng thời gian từ 1644, năm thầy giảng Anrê Phú Yên chịu tử đạo, cho tới năm 1883. Trong số này, có 117 vị đã được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 19.6.1988, gồm:

- 11 vị gốc Tây Ban Nha (6 giám mục và; 5 linh mục),

- 10 vị gốc Pháp (2 giám mục và 8 linh mục),

- 96 vị người Việt Nam (37 linh mục 14 thầy giảng, 1 chủng sinh, 44 giáo dân trong đó có 1 phụ nữ là thánh Anê Lê Thị Thành, tức Anê Đê).

Đây là những vị đã hy sinh trong khoảng thời gian 1740-1883, qua các đời vua chúa:

- chúa Trịnh Doanh 1740-1767 (2 vị),

- chúa Trịnh Sâm 1767-1782 (2 vị),

- vua Cảnh Thịnh 1782-1802 (2 vị),

- vua Minh Mạng 1820-1841 (55 vị),

- vua Thiệu Trị 1841-1847 (3 vị),

- vua Tự Đức 1847-1883 (50 vị).

Trước khi được phong thánh, theo tiến trình phong thánh của Giáo hội, các ngài đã được các Đức giáo hoàng lần lượt phong chân phước (á thánh):

- 64 vị, do Đức Giáo hoàng Lêô XIII, ngày 27.5.1900;

- 8 vị, do Đức Giáo hoàng Piô X, ngày 20.5.1906;

- 20 vị, do Đức Giáo hoàng Piô X, ngày 2.5.1909;

- 25 vị, do Đức Giáo hoàng Piô XII, ngày 28.4.1951.

Ngoài 117 vị đã được phong thánh, ngày 5.3.2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong chân phước (á thánh) cho thầy giảng Anrê Phú Yên (mất 1644), người vẫn được coi là vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội Việt Nam.

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ:

THÁNG MỘT

Ngày 13

 (1780-1859)
Quan án, quê Quần Cống, xã Trà Lũ, tỉnh Nam Định

 (1800-1859)
Chánh tổng, quê Quần Cống, xã Trà Lũ, phủ Xuân Trường, Nam Định

 (1820-1859)
Chánh tổng, quê Quần Cống, xã Trà Lũ, tỉnh Nam Định

Ngày 22

 (1702-1745)
Linh mục, người Tây Ban Nha

 (1702-1745)
Linh mục, người Tây Ban Nha

Ngày 30

 (1780-1860)
Linh mục, quê Nam Hòa, xứ Tiên Chu, tỉnh Hưng Yên

THÁNG HAI

Ngày 13

 (1830-1859)
Linh mục, quê An Nhơn, phủ Tân Bình (sau này là Sài Gòn)

THÁNG BA

Ngày 11

 (1810 - 1859)
Linh mục, quê Cẩm Giàng (hay Cẩm Chương), xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh

THÁNG TƯ

Ngày 2

 (1775-1839)
Linh mục, quê Trung Lao, tỉnh Nam Định

Ngày 6

 (1793 - 1857)
Linh mục, quê Trinh Hà, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 7

 (1812-1861)
Linh mục, quê Gò Vấp, tỉnh Gia Định

Ngày 27

 (1802-1856)
Linh mục, quê Kẻ Sải, xã Tụy Hiền, huyện Hoài Yên, Hà Nội

Ngày 28

 (1783-1840)
Thầy giảng, quê Đồng Chuối

 (1796-1840)
Thầy giảng, quê Nội Khê, xứ Hảo Nho, tỉnh Ninh Bình

 (1771-1840)
Linh mục, quê Duyên Mậu, xứ Hảo Nho, Giáo phận Phát Diệm

Ngày 29

 (1811-1861)
Linh mục, quê Trần Xá, xứ Cao Xá, tỉnh Hưng Yê;n

THÁNG NĂM

Ngày 1

 (1824-1852)
Linh mục, người Pháp

 (1822-1851)
Linh mục, người Pháp

Ngày 2

 (1789-1854)
Trùm nhất, quê Mặc Bắc, huyện Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 9

 (1769-1840)
Linh mục, quê Quần Phương Hạ, tỉnh Nam Định

Ngày 11

 (1813-1847)
Thương gia, quê Long Đại, xứ Gò Công, tỉnh Biên Hòa

Ngày 22

 (1840-1862)
Giáo dân, quê Lục Thủy, huyện Giao Thủy, Giáo phận Trung (Bùi Chu)

 (1808-1857)
Quan Thái bộc, quê Nhu Lâm, phủ Thừa Thiên

Ngày 25

 (1780-1857)
Thầy giảng, quê Kẻ Bói, tỉnh Hà Nam

Ngày 26

 (1801-1861)
Trùm họ - Lương y, quê Kẻ Lá;i, Lý Nhơn, tỉnh Quảng Bình

 (1798-1861)
Linh mục, quê Kim Long, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên

Ngày 28

 (1827-1859)
Giáo dân, quê Tân Triều, Biên Hòa

THÁNG SÁU

Ngày 1

 (1843-1862)
Nông dân, quê Hoàng Xá, xứ Ngọc Đồng, Hưng Yên (Hải Hưng)

Ngày 2

 (1841-1862)
Giáo dân, quê Trung Linh, tỉnh Nam Định

Ngày 3

 (1802-1862)
Thủ bạ, quê Cao Xá, Giáo phận Trung, tỉnh Hải Hưng

Ngày 5

(1812-1862)
Ngư phủ, quê Đông Thành, tỉnh Thái Bình

 (1756-1840)
Linh mục, quê Bút Đông, Trác Bút, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà; Nam Ninh

 (1817-1862)
Ngư phủ, quê Đông Thành

Ngày 6

 (1800-1862),
Ngư phủ, quê Trung Đồng, Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình

 (1821-1862)
Thu thuế, quê Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình.

 (1802-1862)
Ngư phủ, quê Đông Phú, Kẻ Mèn, tỉnh Thái Bình

Ngày 7

 

 (1824-1862)
Nông dân, quê Nam Điền, xứ Phú Nhai

Ngày 13

 (1792-1839)
Binh lính, quê Kiên Trung, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định

 (1795-1839)
Binh lính, quê Hạ Linh

Ngày 16

 (1800-1862),
Chánh trương - Lang y, quê giáo xứ Ngọc Cục

 (1822-1862),
Giáo dân, quê Ngọc Cục, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

 (1818-1862)
Hương quản hay Phó lý, quê Ngọc Cục, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định

 (1814-1862)
Chánh tổng, quê Ngọc Cục, tỉnh Nam Định.

 (1812-1862)
Giáo dâ;n, quê Ngọc Cục, tỉnh Nam Định

Ngày 17

 (1802-1862)
Thợ mộc, quê Ngọc Cục, tỉnh Nam Định

Ngày 26

(1765-1838)
Giám mục, người Tây Ban Nha

 (1797-1833)
Thầy giảng, quê Trung Lễ, giáo xứ Liê;n Thủy, tỉnh Nam Định

Ngày 27

 (1764-1840)
Thầy giảng, quê Cần Phán, tỉnh Thái Bình

Ngày 30

 (1764-1838)
Linh mục, quê Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định

THÁNG BẢY

Ngày 3

 (1815-1853)
Linh mục, quê Cái Mơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 4

 (1775-1838)
Thầy giảng, quê Ninh Cường, tỉnh Nam Định

Ngày 10

 (1808-1840)
Thầy giảng, quê tỉnh Ninh Bình

 (1768-1840)
Trùm họ, quê Mỹ Hương, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Ngày 12

 (1781-1841)
Giáo dân, quê Bái Điền, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

 (1780-1842)
Linh mục, quê Hoa Duệ, tỉnh Nghệ An.

 (1762-1838)
Giám mục, người Tây Ban Nha

Ngày 15

 (1766-1838)
Linh mục, quê Ngọc Đồng, tỉnh Hưng Yên

 (1790-1855)
Trùm họ, quê Gò Thị, xã Xuân Phương, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Ngày 18

 

 (1803-1839)
Binh lính, quê Phú Nhai, tỉnh Nam Định

Ngày 20

 (1818-1857)
Giám mục, người Tây Ban Nha

Ngày 24

 (1775-1838)
Giáo sĩ, người Tây Ban Nha

Ngày 26

 (1625-1644)
Thầy giảng, giáo xứ Mằng Lăng, tỉnh Phú Yên, Giáo phận Qui Nhơn

Ngày 28

 (1821-1858)
Giám mục, người Tây Ban Nha

Ngày 31

 (1826-1859)
Linh mục, quê; họ Búng, tổng Bình Thạnh, Thủ Dầu Một, Bình Dương

 (1796-1859)
Câu họ, quê họ Đầu Nước (Cù Lao Giêng), tỉnh An Giang

THÁNG TÁM

Ngày 1

 (1772-1838)
Linh mục, quê Năng A, tỉnh Nghệ An

 (1755-1838)
Linh mục, quê Quần Phước, tỉnh Nam Định

Ngày 12

 (1804-1838)
Lý trưởng, quê Ninh Bình

(1796-1838)
Chánh trương, quê Chi Long, huyện Nam Sang, tỉnh Nam Định

 (1781-1838)
Linh mục, quê Đông Biên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 21

 (1758-1838)
Linh mục, quê Tiên Chu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

THÁNG CHÍN

Ngày 5

 (1763-1838)
Trùm họ và Lang y, quê Ván (hay Ngàn Ván), tỉnh Bắc Giang

 (1796-1838)
Linh mục, quê Ninh Cường, tỉnh Nam Định

Ngày 17

 (1756-1798)
Linh mục, quê Kim Long, huyện Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên

Ngày 18

 (1793-1840)
Linh mục, họ Ngoại Vối, Nam Định (xứ Ngoại Bồi)

Ngày 20

 (1809-1837)
Linh mục, người Pháp

 (1820-1838)
Chủng sinh, quê Trung Quán, tỉnh Quảng Bình

 (1799-1838)
Linh mục, người Pháp

THÁNG MƯỜI

Ngày 6

 (1825-1858)
Cai đội, quê Phan Xá, tỉnh Quảng Trị

Ngày 11

 (1773-1833)
Linh mục, quê Bằng Sở, Sở Hạ, huyện Thanh Trì, Hà Nội ư

Ngày 17

 (1799-1833)
Linh mục, người Pháp

Ngày 23

 (1773-1833),
Quan thị vệ, quê Phủ Cam, Giáo phận Huế

Ngày 24

 (1825-1860),
Chưởng vệ, quê Kẻ Văn, làng Văn Quy, tỉnh Quảng Trị

Ngày 28

 (1765-1798)
Linh mục, quê xứ Đồng Chuối, huyện Bình Lục, tỉnh Thanh Hóa

THÁNG MƯỜI MỘT

Ngày 1

 (1830-1861)
Linh mục, người Tây Ban Nha

 (1800-1861)
Giám mục, người Tây Ban Nha

 (1827 - 1861)
Giám mục, người Tây Ban Nha

Ngày 3

 (1818-1860)
Linh mục, người Pháp

Ngày 5

 (1794-1858),
Linh mục, quê Phú Nhai, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Ngày 7

 (1743-1773)
Linh mục, người Tây Ban Nha

 (1732 - 1773)
Linh mục, quê Thôn Đông, làng Trà Lũ, phủ Thiên Trường, trấn Sơn Nam Hạ

Ngày 8

 (1805 - 1835)
Lý trưởng, quê Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

 (1790-1840)
Linh mục, họ Cự Khánh, xứ Kẻ Bền, tỉnh Thanh Hóa

 (1793-1840)
Linh mục, quê Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội

 (1760 - 1840)
Linh mục, quê Kẻ Sét, huyện Thanh Trì (Hà Nội)

 (1787-1840)
Nông dân, quê Kẻ Báng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ngày 14

 (1802-1861)
Giám mục, người Pháp

Ngày 20

 (1803-1837)
Thầy giảng, quê Sơn Miêng, hạt Phủ Ưng Hòa, tỉnh Hà Nội

Ngày 24

 (1808-1838)
Giám mục, người Pháp

 (1761-1838)
Linh mục, quê An Do Nam, tỉnh Quảng Trị

 (1790-1838)
Linh mục, quê Thuận Nghĩa, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Ngày 26

 (1783-1839)
Linh mục, quê Nam Định

 (1786-1839)
Linh mục, quê Hưng Lập, Nam Định

Ngày 28

 (1808-1835)
Binh lính, quê Kim Long, Phú Xuân (Huế)

Ngày 30

 (1803-1835)
Linh mục, người Pháp.

THÁNG MƯỜI HAI

Ngày 6

 (1832-1861)
Thầy giảng, quê Cao Mại, xã Trà Vi, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình

Ngày 12

 (1787-1840)
Trùm họ và Lang y, quê Mai Vĩnh, phủ Thừa Thiên

Ngày 18

 (1808-1838)
Thầy giảng, quê Kẻ Sở, huyện Từ Liêm, Hà Nội

 (1798-1838)
Thầy giảng, quê Kẻ Non, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

 (1817-1838)
Thầy giảng, quê Hà Thạch, họ Kẻ Thiếc, huyện Sơn Vy, trấn Sơn Tây

Ngày 19

 (1806-1839)
Giáo dân, quê Bồ Trang (Kẻ Bái), tỉnh Thá;i Bình.

 (1790-1839)
Thầy giảng, quê Kẻ Kiều, tỉnh Thái Bình.

 (1812-1839)
Thầy giảng, quê Tiên Môn, làng Kẻ Rèm, tỉnh Thái Bình

 (1813-1839)
Tá; điền, quê Bồ Trang, Thái Bình

 (1811-1839)
Thợ May, quê Bồ Trang, tỉnh Thái Bình

Ngày 21

 (1763-1839)
Linh mục, quê Kẻ Sở, Thánh Liêm, tỉnh Hà Nam

 (1795-1839)
Linh mục, quê Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh ngày nay

Ngày 23

 (1829-1860)
Linh mục, người Pháp.
 

bài liên quan mới nhất

cá cược bóng đá hôm nayLiên kết đăng nhập 15 nữ tu bị sát hại bởi quân Liên Xô sẽ được tuyên phong chân phước

 • Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan hoàn tất

 • Các yếu tố cấu thành “con đường thơ ấu” của Thánh nữ Têrêsa trong giáo dục

 • Các vị thánh bảo trợ nông dân

 • Mộ Thánh Phêrô: Khi khoa học xác nhận Truyền thống

 • Tại sao chúng ta cử hành Lễ Tông Tòa Thánh Phêrô?

 • Bắt đầu tiến trình mở án phong thánh cho nữ tu Argentina nổi tiếng với nụ cười cuối đời

 • Giáo hội sắp có thêm một nữ tu được tuyên thánh, một chân phước và một số Đấng Đáng kính mới

 • ĐTC Phanxicô: Thánh Phaolô VI là vị Giáo hoàng “tử đạo”

 • 9 vị thánh nói với chúng ta về bí tích Giải tội
 • bài liên quan đọc nhiều

  cá cược bóng đá hôm nayLiên kết đăng nhập Sự khác biệt giữa Thiên thần và Tổng lãnh thiên thần

 • Những câu nói của các Thánh về lòng Chúa thương xót

 • Thánh Valentine thực sự là ai?

 • Thánh Phaolô: Hành trình từ Damas đến Roma

 • Điều gì đã xảy ra với Mười Hai Vị Tông Đồ ?

 • 5 vị thánh đã từng tan vỡ cõi lòng sẽ phù giúp bạn trong ngày Valentine

 • Phiên khai mạc cuộc điều tra Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte tại Tàpao

 • Năm vị thánh đem lại niềm vui và hài hước cho gia đình bạn

 • "Cười đến phút chót với Chiara": những giây phút cuối đời của Chiara Corbella

 • Những bất hạnh của Thánh Gioan Kim Khẩu, chứng tá bất khuất của sự thật
 • Top
  cá cược bóng đá ngoại hạng anh kèo bóng đá trực tuyến app chơi keno game xì dách tải game xì dách